Programmeren

Programmeren?

Programmeren maakt deel uit van 'computationeel denken' en het zit er aan te komen dat het als verplicht onderdeel wordt opgenomen in de basisschool. In Groot-BrittaniĆ« is dat trouwens al het geval. Het project 'CodesCool' wil hierop anticiperen door het programmeren alvast in de basisscholen binnen te brengen als extraschools aanbod.

Maar waarom moeten kinderen leren programmeren?


Welnu, niets moet uiteraard. Je kind kan het heus ook wel maken in de maatschappij zonder een bepaalde mate van codeervaardigheden, in tegenstelling tot wat sommigen beweren! Maar codeervaardigheden oefenen heeft wel een aantal voordelen.

Zo stimuleert programmeren het analytisch en het probleemoplossend denken, maar tevens samenwerkingsvaardigheden en creatief werken.

Dat alles kadert in de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Dat zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol te participeren aan de toekomstige maatschappij. Een maatschappij die verandert, dat betekent ook dat de jobs in de maatschappij mee veranderen. En voor die veranderde jobs gelden ook specifieke competenties zoals kritisch denken, creatief denken en informatievaardigheden. En dus ook het 'computationeel denken'.

Computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen.