1. Waar ligt de schat?

Waar ligt de schat?

In deze opdracht leren je leerlingen om duidelijke instructies te geven om zo tot het juiste resultaat te komen. Ze zullen immers hun teamgenoot moeten aansturen zonder iets te zeggen, met enkel en alleen bewegingen met de armen. Eerst oefenen ze door beweging per beweging uit te voeren, nadien komen er ‘meervoudige’ instructies

Je leerlingen zullen:

  • Acties omzetten in instructies
  • Algoritmes opstellen om een teamgenoot aan te sturen
  • Concrete situaties abstract maken

STAP 1

Voorbereiding

Print per groepje de vloerprenten en de instructies eenmaal af. Voorzie enkele blanco papieren (bij voorkeur zwaarder papier zodat de leerlingen op de achterzijde niet kunnen zien of er op de voorzijde iets opstaat.

STAP 2

Aan de slag

Laat je leerlingen eerst per twee een smiley tekenen: de ene leerling is de computer en geeft de verbale instructies, de andere is de tekenmachine en voert louter uit. De computer geeft de instructies met gesloten ogen. Geef geen verdere instructie: de ene leerling moet de andere trachten zo goed mogelijk een bepaalde smiley te laten tekenen.

Dit geeft natuurlijk misverstanden en het resultaat lijkt nergens naar! De leerlingen ondervinden de nood tot afgebakende instructies en afspraken.

Leg de papieren zoals op de vloerprenten staat getekend: naast elkaar op de grond, de finish-vlag onzichtbaar naar de grond gekeerd. Werk in duo’s: de “computerleerling” krijgt de schema’s te zien en moet de “robotleerling” leiden naar de finish. Starten doet men op het CodesCool-icoontje.

De computerleerling mag niets zeggen: alleen door met de armen in de juiste richting te wijzen (boven, onder, links en rechts) mag hij de robot de weg wijzen. Robot en computer spreken zelf een “stop”-teken af.

-eerst door commando per commando te geven,

-nadien door alle commando’s direct na elkaar te geven en dan pas de robot alles te laten uitvoeren! Heeft de robot voldoende geheugen om dit foutloos te kunnen?

Als de computerleerling het stop-teken geeft, draait de robot het blad waar hij op staat om: is het de finish?!

 

STAP 3

Nabespreking

Waar ging het goed? Waar ging het fout?

Waren de aanwijzingen duidelijk?

Hoe zouden we ook de juiste aanwijzingen kunnen geven, zonder de armen te gebruiken?

Differentiatie

logo

Laat je computerleerlingen zelf een verborgen parcours samenstellen, voorzie extra blanco papieren zodat ze het originele raster van 3 x 2 kunnen uitbreiden.

Nog moeilijker? Laat hen een tussenstop voorzien: ze moeten van punt A naar punt B en dan pas naar de finish.

Kan de computerleerling zijn robot ook terug leiden naar de start?