11. Digitaal verhaal

Digitaal verhaal

In deze oefening maken we een digitaal verhaal met twee Minions in de hoofdrol. Het digitaal verhaal moet starten wanneer er op de groene vlag wordt geklikt.

Probeer het verhaal zo goed mogelijk na te maken. Later krijg je de kans een eigen verhaal uit te schrijven en nadien te programmeren.

HET VERHAAL

Bob ziet een tros bananen in de boom hangen. Dave is dol op bananen en wil de tros dolgraag voor hem alleen. Er ontstaat een ruzie. Ze besluiten een wedstrijdje te organiseren: wie het eerst de bananen kan plukken, wint. Dave is als eerste bij de tros. Maar dan bedenkt Bob een plannetje: hij steelt de bananen voor de ogen van Bob.

Meld je eerst aan vooraleer je aan de oefening begint. Klik op de onderstaande knop en meld je aan.

klik hier

ORIËNTEREN

Bekijk het voorbeeld en denk na over de volgende vragen:

 • Wat moet ik doen?
 • Wat zijn de doelen?
 • Wat zijn de verwachtingen?
 • Wat kan ik al?
 • Wat moet ik nog ontdekken?

VOORBEREIDEN

Bekijk de stapjes bij 'uitvoeren'. Beantwoord nadien de volgende vragen:

 • Welke stappen moet ik volgen?
 • Welke stappen mag ik volgen?
 • Hoeveel tijd heb ik nodig?
 • Welke hulpmiddelen heb ik nodig?

UITVOEREN

Voer de stappen één voor één uit. Weet je even niet meer hoe het moet? Bekijk de hints of download de oplossing.

STAP 1

We starten met de beginachtergrond. Deze ziet er zo uit in het voorbeeld:

beginachtergrond

Uiteraard mag je hier jouw creativiteit de vrije loop laten gaan. Geef deze achtergrond de naam ‘begin’.
De titel voeg je toe door gebruik te maken van dit icoontje:

1

Kleuren veranderen leerde je al in vorige oefeningen.

De beginachtergrond moet verschijnen wanneer er op de groene vlag wordt gedrukt. Dit kan je zelf al programmeren.

STAP 2

We maken een nieuwe achtergrond nl. de achtergrond ‘boom’. Deze moet er ongeveer zo uitzien:

achtergrondboom

Als je goed kijkt, zie je dat de achtergrond ‘blue sky’ is gebruikt. De boom moet je er zelf nog bijtekenen. Probeer maar! Je mag de achtergrond ook zelf ontwerpen of een afbeelding zoeken via bv. Google.

Deze achtergrond moet tevoorschijn komen, ongeveer een seconde na achtergrond ‘begin’. Hoe zou je dit kunnen programmeren, denk je?

STAP 3

Het is tijd om de Minions toe te voegen in Scratch. Zoek via bv. Google twee Minions waarvan de achtergrond bij voorkeur transparant is. Dan hoef je de achtergrond nadien niet zelf te verwijderen. Pas de grootte aan. Ook mag je de tros bananen in de bomen hangen.

STAP 4

Opgelet: tijdens deze stap programmeren we de Minions afwisselend. ‘B’ staat vanaf nu voor de rechtse Minion Bob. ‘D’ is de afkorting van Dave, de linkse Minion.

B: 4

Programmeer Dave nu zodanig dat ook hij verschijnt wanneer de achtergrond verandert in ‘boom’. Hij moet uiteraard de andere kant van de boom staan (dus andere x- en y-waarden hebben). Plan hierna twee seconden wachttijd. Laat Dave tenslotte “Die is van mij!” zeggen gedurende 2 seconden.

Beide Minions moeten zich nu tegelijkertijd verplaatsen naar de bananentros, maar onderweg botsen ze tegen elkaar. Programmeer beide Minions met dezelfde x- en y-waarden. Laat een geluid afspelen wanneer de botsing plaatsvindt. Vervolgens keren beide Minions terug naar hun oorspronkelijke plaats (ongeveer) en maken ze duidelijk dat ze zich hebben bezeerd (‘Au!’). Bob zegt: ‘Die banana is van mij’. Omdat de teksten na elkaar moeten verschijnen, wordt bij beiden een pauze van 2 seconden ingelast. Tenslotte antwoordt Dave: ‘Dat dacht ik niet!’.

STAP 5

Maak een nieuwe achtergrond ‘VS’. Deze ziet er in het voorbeeld zo uit:

vs

STAP 6

Verplaats beide Minions op hoogte van de rode letters. In principe hoef je dus enkel de y-waarden aan te passen (dan beweegt de sprite zich naar boven).

STAP 7

Spreek op een spannende manier de boodschap ‘Dave VS Bob’ in en laat dit geluid afspelen terwijl de achtergrond ‘VS’ zichtbaar is. Een boodschap inspreken en invoegen doe je met volgende knoppen:

8

9

STAP 8

De achtergrond moet na 2 seconden terug veranderen in de boom-achtergrond ‘boom’. Maak een kopie van achtergrond boom en benoem het als ‘boom2’, want er is al een programmatie gemaakt op ‘boom’.
Programmeer nu zodanig dat de achtergrond van ‘VS’ verandert in ‘boom2’.

STAP 9

Wanneer de achtergrond is veranderd in ‘boom2’, moeten de Minions opnieuw hun oorspronkelijke plaats innemen. Verander de y-waarden opnieuw bij beide Minions.

STAP 10

Laat Dave zeggen (tijd: 2sec.): ‘Goed, wie als eerste bij de boom is…’ Bob zegt ‘Go!’. Opgelet: de teksten verschijnen niet tegelijk! Beiden (Bob en Dave) verplaatsen zich tegelijkertijd naar de tros bananen. Wanneer Dave de tros heeft bereikt, zit Bob nog niet zo hoog. Dave zegt: ‘Haha!’ en onmiddellijk daarna ‘Die banaan is nu van mij!’. Bob bedenkt een plannetje en denkt bij zichzelf ‘Hmm’. Opeens verplaatst hij zich naar de tros bananen en neemt hij de tros bananen mee naar zijn oorspronkelijke plaats op de grond. Hij lacht ‘Ha ha ha.’

(Als je dat wil, mag je een geniepig lachje als geluid invoegen op het moment dat Bob de tros bananen steelt.) [zie lichtpaars vakje bij volgende 'hint'.]

STAP 11

Start een nieuwe script bij Bob:

12

We laten de sprite ‘Dave’ reageren op het signaal:

13

STAP 12

Er werden geen enkele keer instructies gegeven over de code bij de banaan. Weet je deze zelf volledig te programmeren?

uitdaging

Wat een werk, maar ook… Wat een leuk resultaat! Maak nu zelf een filmpje dat start wanneer er op de groene vlag wordt geklikt. Je mag zelf de sprite(s), de achtergronden en het 'verhaal' kiezen.

Je gebruikt:

 • Minstens 2 sprites
 • Minstens 1 uiterlijk dat verandert
 • Je laat je sprites bewegen en met elkaar in dialoog gaan.
 • Je laat één van de sprites minstens 2 dingen aan de gebruiker vragen (mag op verschillende momenten) en de gegeven informatie gebruik je in je verhaal (bijvoorbeeld: de naam/leeftijd van de gebruiker, maar mag ook iets anders zijn, je kan de gebruiker een vervolg laten kiezen bijvoorbeeld?)
 • Je zorgt er voor dat je verhaal minstens 1 minuut duurt.

MAAR uiteraard mag je meer doen!

Bedenk eerst kort je verhaal: wat wil je programmeren? Waarover gaat je verhaal? Schrijf het evt. ergens op om zo structureel aan de slag te kunnen gaan.

goed gedaan    

Goed gedaan!

REFLECTEREN

Blik terug op het project dat je net maakte. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Werkt het programma zoals ik had verwacht? Waarom wel/niet?
 • Wat werkt goed?
 • Wat werkt minder goed?
 • Hoe kan ik het anders aanpakken?

Download

Klik op de onderstaande link om een voorbeeldoplossing te downloaden. 


Laad het project op in de Scratch-omgeving. Klik op de onderstaande knop en volg de stappen.

Klik hier