Info voor coaches

Info voor Coaches

Je gaf je op als coach voor een codeklas in een CodesCool. Fijn zo! Vernieuwers moet je koesteren en ondersteunen.

Met deze pagina voor coaches en leerkrachten willen we je dat beginduwtje in de rug geven zodat je een vliegende start kan nemen met je Codeklas. We zullen eerst de algemene beginselen en de visie schetsen.

Principes

Het project 'CodesCool' wil een blinde vlek in het Codelandschap van Vlaanderen invullen. Tot nu bestond er immers geen gratis, laagdrempelig aanbod van code-activiteiten in de scholen zelf. Dit bestaat wel al langer in bijvoorbeeld Engeland met de Codeclubs. 

Dit heeft verschillende voordelen:

  • leerlingen trekken elkaar over de streep om deel te nemen, zo worden ook kinderen bereikt die anders nooit in contact komen met computationele vaardigheden.
  • leerkrachten, directies, zorgbegeleiders, ... kunnen leerlingen specifiek aanmoedigen om deel te nemen.
  • socio-economische of socio-culturele achtergrond heeft geen invloed.
  • gendergelijkheid wordt gestimuleerd.

Waarom coderen?

Het coderen is geen doel op zich, maar de verdieping van een denkwijze, de uitwerking van een taal. Het wil het probleemoplossend vermogen van de kinderen uitbreiden, niet alleen bij het programmeren trouwens.

Wij gebruiken Scratch om te programmeren: Scratch zorgt ervoor dat de principes van computerwetenschap toegankelijk worden. Het is een online omgeving die zelfs op de meest gedateerde schoolcomputers te gebruiken is.

De eerste stapjes in Scratch

Als coach moet je geen voorkennis inzake programmeren hebben. We spelen in dit project maximaal in op de onderwijstrend dat het stellen van de juiste vragen belangrijker is dan het geven van de juiste antwoorden als leerkracht. Je zal samen met je Codescoolers beetje bij beetje je programmeerkennis uitbreiden en opbouwen. Een Codeklas mag je trouwens niet vergelijken met een gewone klas: je wordt er als kind niet verondersteld om stilletjes op je stoel te blijven zitten. Je wordt er niet verondersteld om als leerkracht les te geven. Het is geen extra lesuur! De kinderen worden aangemoedigd om samen te werken, bij elkaar eens te piepen, elkaar te helpen. De coach is op dat moment een "facilitator" en een "mediator". We hopen je met deze bedenkingen al een beetje gerust gesteld te hebben!

Suggestie is echter wel om de opdrachten die de kinderen in de Codeklas zullen maken, eerst zelf al eens thuis te maken. Dat geeft je de tijd om zelf eens rustig over de inhoud na te denken.

Scratch is een zogenaamde grafische programmeertaal. De meeste programmeertalen zijn gebaseerd op tekst. Een foutje typen is dan gemakkelijk gebeurd. Bij Scratch ga je blokjes aan elkaar vastkleven zodat je op die manier volledige programma's kan schrijven.

 

De volgende stap is dat je de projecten die je Codeklassers zullen doen, nu ook zelf eens maakt.