Leerlijn

Leerlijn

Bij afwezigheid van een gedragen leerlijn 'programmeren' in Vlaanderen, baseren wij ons met CodesCool Vlaanderen op de leerlijn die mede door Kennisnet voor het Nederlandse onderwijs is ontwikkeld. De bedoeling is scholen te helpen om op een gestructureerde en een logische wijze het programmeren in te voeren.

Deze leerlijn is opgebouwd aan de hand van 10 begrippen. Met kennis en ervaring van deze begrippen wil men de gebruikers voldoende beslagen op het ijs laten inzake programmeren.

Aan elk van deze 10 begrippen zullen er telkens eindtermen gekoppeld en zullen er activiteiten aangeboden worden.

1. Algoritmes

Algoritmes zijn een reeks instructies die tot een vooraf vastgesteld doel leiden. Tenminste als ze stap voor stap in de juiste volgorde worden uitgevoerd.

2. Decompositie

Een probleem onderzoeken en uitsplitsen in deelproblemen om het op te kunnen lossen.

3. Patronen

Het herkennen en het maken van herhalende opeenvolgende stappen.

Tip

Leerkrachten kunnen aansluiten op de gratis online workshop van Kennisnet omtrent Computational thinking.

4. Herhaling

Een lus of een loop zorgt ervoor dat er iets herhaald wordt.

5. Fouten opsporen

Het probleemoplossend vermogen uitbouwen

6. Voorwaarden

Een voorwaardelijk gegeven zoals "Als...dan..."-commando kunnen integreren.

7. Abstractie

Het veralgemeniseren van verschillende problemen, door de verschillen weg te laten. Een oplossing vinden die bruikbaar is voor verschillende problemen door specifieke verschillen weg te laten.

8. Functie

Een hulpprogramma dat in het hoofdprogramma kan worden hergebruikt.

9. Variabele

Een variabele is een waarde die varieert en moet worden opgeslagen om te kunnen vergelijken met andere waarden.

10. Representatie

Het weergeven en organiseren van gegevens in passende grafieken, lijsten, teksten of prenten.

Tip

Wil je meer weten over de Nederlandse leerlijn programmeren?

LEES HIER MEER